Voor de NOS heb ik het boek Nieuwsbehoeften, een NOS-boek over nieuwsgebruik geschreven. Dit boek gaat over het NOS Nieuwsbehoeftenmodel en segmenteert de nieuwsgebruiker niet op basis van demografie of platformgebruik, maar op basis van behoefte. Dit geeft een veel eerlijker beeld van de eindgebruiker en stelt de maker in staat om heel gericht content te produceren. Er zijn vier basisbehoeften te onderscheiden, die op verschillende momenten van de dag voorbij komen. Het model is door de NOS onder andere gebruikt voor het redesign van nos.nl en de ontwikkeling van de iPad app. Ik geef ook regelmatig trainingen over het model aan andere Europese omroepen, in opdracht van de European Broadcasting Union.