BureauMaike

Arena for journalism in Europe - Inventarisatie van ‘de nieuwe sector’

Voor Arena for Journalism in Europe deed ik een inventariserend onderzoek naar de nieuwe generatie van journalistieke organisaties die de afgelopen tien jaar is opgestaan: innovatieve, onafhankelijke en maatschappelijk betrokken clubs die voornamelijk online publiceren. Door heel Europa vullen zij de gaten die zijn achtergelaten door commerciële aanbieders die hun verdienmodel niet kregen aangepast aan de huidige tijd, of door publieke omroepen die niet langer volledig onafhankelijk (konden) zijn. 
Ondanks dat deze organisaties met veel passie en gedrevenheid opereren, mist soms de kennis en ervaring op zakelijk en organisatorisch vlak. Arena for Journalism in Europe wilde daarom onderzoeken hoe een peer-to-peernetwerk deze organisaties kan ondersteunen. Ik sprak met verschillende directeuren en managers en luisterde naar hun wensen en onzekerheden. Op basis van deze inventarisatie wordt nu gekeken of dit netwerk opgezet kan worden, voor uitwisseling, trainingen en zakelijke ondersteuning.
Een erg interessant project, waarbij ik leerde dat dit journalistieke ondernemers zijn die niet alleen een gebroken systeem proberen te herstellen, maar een nieuw systeem proberen te ontwerpen. In dit tegelijk lopende project onderzocht Netzwerk Recherche welke organisaties bij de ‘nieuwe sector’ horen.