BureauMaike

Arena for Journalism in Europe - Coördinatie public-interest netwerk Reference

Het journalistieke landschap bestaat tegenwoordig niet meer alleen uit uitgevers en omroepen; met de komst van het internet is er een breed scala aan platformen om te bedienen. Ook zijn er steeds meer vormen van journalistiek: community journalism, onderzoeksjournalistiek, datajournalistiek. De laatste tien jaar is er dan ook langzaam een ‘nieuwe sector’ ontstaan: organisaties die zich richten op nieuwe vormen van journalistiek, maar wel vanuit publieke waarden. In heel Europa zie je voorbeelden van dergelijke independent journalism, zowel in start-upfase als meer gevestigd.
De sector is tegelijkertijd nog grotendeels ongeorganiseerd, terwijl er wel identieke uitdagingen bestaan en inzichten worden opgedaan die voor de hele sector van nut zijn. Dit was de aanleiding voor Arena for Journalism in Europe om onderzoek te doen naar de behoefte aan een netwerkorganisatie voor onafhankelijke media in Europa. Het onderzoek voerde BureauMaike uit, door met meerdere van deze organisaties in gesprek te gaan.
Het resultaat is Reference, the European Independent Media Circle – een zelf-georganiseerde netwerkorganisatie waar de zakelijk leiders onderling kennis en ervaring uitwisselen, en samen op zoek gaan naar manieren om de sector te bestendigen. Ik coördineer het netwerk en probeer ervoor te zorgen dat alle leden optimaal van elkaar en het netwerk kunnen profiteren. Kijk voor onze activiteiten op www.referencecircle.eu.