BureauMaike

Gemeente Utrecht - De rol van lokale media

De Gemeente Utrecht wilde in 2019 advies ten aanzien van hun lokaal mediabeleid. Hun beleid dateerde uit 1998 en bestond enkel uit het financieren van de lokale publieke omroep. In een onderzoekstraject bracht ik voor ze in kaart welke eventuele problemen dit oplevert en deed suggesties voor mogelijke oplossingen. In een zogenoemd veldgesprek besprak ik deze met de lokale belanghebbenden, waarna er een eindadvies volgde aan de gemeente.

Het traject maakte inzichtelijk dat de Utrechtse markt redelijk versnipperd is, met een relatief groot aantal mediaspelers die ieder een (klein) stukje van het publiek bedienen. De aanbieders brengen een redelijk vergelijkbaar aanbod, dat voornamelijk gericht is op informatie en binding. Het aandeel content dat zich richt op achtergrond en onderzoek is laag: vrijwel alle partijen geven aan te weinig tijd en geld te hebben om hier echt goed op in te zetten, terwijl er wel interesse en bereidheid is. Daarnaast is de impact van producties vaak laag. Mede door de versnippering van de markt worden producties van hoge kwaliteit lang niet altijd door een grote groep mensen gezien. Ten slotte liggen er onbenutte kansen in digitale innovatie.

Hier kwamen 4 suggesties uit voort:
1. Richt een ‘Centrale Desk Mediacultuur’ in die continu in verbinding staat met zowel de gemeente als stakeholders en waar lokale mediapartijen terecht kunnen met concrete vragen en suggesties.
2. Start een ‘Mediacafé’. Deze bijeenkomsten, die bijvoorbeeld iedere twee maanden worden georganiseerd, zouden een specifiek thema of een actuele kwestie kunnen behandelen, maar zijn vooral bedoeld om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.
3. Faciliteer meer onderzoek, bijvoorbeeld met de diverse onderwijsinstellingen en onderzoeksinstanties in de stad.
4. Zet een lokaal mediafonds op – maar alleen als er aan strikte randvoorwaarden wordt voldaan, zoals richten op structurele steun, impact als leidende doelstelling en een laagdrempelige procedure.