BureauMaike

KRO-NCRV – Aanscherpen format De Monitor

Een goed programma nog beter maken – dat was in het kort de opdracht die ik kreeg van de afdeling Innovatie van omroep KRO-NCRV. Het journalistieke format De Monitor was al enkele jaren oud en toe aan aanscherping. Om niet alleen vanuit de eigen bril te kijken, heb ik een onderzoek ingericht dat juist input ophaalde bij collega-verhalenvertellers. In een creatieve verkenning zocht ik naar mogelijkheden om de storytelling van het televisieformat te verbeteren. Ik sprak met regisseurs, scenaristen, storytellers in marketing, podcastmakers en journalistieke innovators. Hun inzichten en talent vertaalde ik vervolgens naar de context van De Monitor.
Concreet advies was om duidelijker te maken dat het publiek ook daadwerkelijk bijdraagt aan de uitzendingen; de crowdparticipatie kon duidelijker. Daarnaast zou het programma er goed aan doen zich nog meer te richten op oplossingen.
Niet alleen vertellen wat er fout gaat, maar ook hoe het beter kan. Ook blijven de personages soms nog onderbelicht en kan de verhaallijn sterker worden uitgewerkt, soms ook door meer ruimte te geven aan emoties. De redactie is aan de slag gegaan met de input en sinds het najaar 2019 is het nieuwe format geïmplementeerd.