BureauMaike

Limelight Foundation - Modereren sessie Digital Safety

De veiligheid van journalisten is een actueel onderwerp. In Nederland kennen we, helaas, steeds meer voorbeelden van journalisten die openlijk worden belaagd en bedreigd en mede daardoor komt het onderwerp steeds vaker ter sprake in de politiek. Maar ook in de rest van Europa is het actueel. En dan niet alleen als het gaat over fysieke veiligheid, ook de digitale veiligheid is in geding. Redacties worden gehackt, journalisten online bedreigd en de administratie (gericht of niet) gegijzeld. Vertrouwelijke informatie zoals naar de pers gelekte data moet veilig kunnen worden bewaard.
Om te onderzoeken wat de filantropie kan ondernemen om de journalistiek hierin te ondersteunen, organiseerde de Limelight Foundation een sessie Digital Safety. Samen met BartJan Cune en Laurens Vreekamp modereerde ik een deelsessie waarin het werkveld, experts en financiers met elkaar bespraken wat de belangrijke problemen en mogelijke oplossingen zijn.
Opvallend was de intensiteit van veel van de voorbeelden: heftige ervaringen die grote impact hebben op individuen en organisaties. Tegelijkertijd was er ook een grote bereidwilligheid om gezamenlijk op te trekken om oplossingen te vinden – open source kennisdelen, middelen samenbrengen en ervaringen uitwisselen. De Limelight Foundation houdt het thema hoog op de agenda en continueert het gesprek met de verschillende stakeholders.