BureauMaike

Mediahuis Noord - Workshops nieuwsbehoeften

In meer dan 25 workshops heb ik alle redacties van de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en de vele week- en nieuwsbladen uit het Noorden mogen trainen in Nieuwsbehoeften. Welke motieven hebben mensen om nieuws te consumeren en hoe kun je daar zo goed mogelijk op inspelen met je content? De workshops waren opgezet om het aanbod van online content te optimaliseren, maar inspireerden ook tot innovatie op alle mogelijke vertelvormen.

De workshop was opgezet om twee werelden met elkaar te verbinden: de buitenwereld van het publiek en de binnenwereld van de eigen titel. Wat onderscheidt je als nieuwsmerk, en hoe laat je dat goed aansluiten bij de behoeften van mensen aan regionaal nieuws? De workshop daagde continu uit tot kritische reflectie en creativiteit, om de redactie te verleiden vooral buiten de gebaande paden te denken en tegelijkertijd realistisch te analyseren tot welke keuzes dat dwingt. Want je kunt niet alles doen – de kunst is om strategisch te kiezen. En die keuze wordt niet alleen gemaakt in een jaarplan, maar zit in elke dagelijkse handeling op elke deelredactie. Het gezamenlijk bespreken van deze samenhang was inspirerend en verfrissend. Information designer The Anderen maakte een mooie website waarin de verhalen die de deelnemers als inspiratie meebrachten naar de workshop worden tentoongesteld.