BureauMaike

NPO - Integrale aansturing journalistiek

Samen met oud-NTR hoofdredacteur Carel Kuyl deed ik voor de NPO onderzoek naar een mogelijke nieuwe journalistieke koers. In ons (interne) rapport Keer het Tij beschrijven we hoe de NPO met een integrale aanpak de journalistieke programmering meer op elkaar zou kunnen afstemmen. Onze bevindingen zijn gebaseerd op ruim 30 gesprekken die we voerden met belanghebbenden in en buiten het Mediapark en zijn gebundeld in 5 concrete aanbevelingen:

1. Beweeg van platform naar genre.
2. Stel de behoeften van het publiek centraal, verbeter de distributiestrategie en richt je op heldere merken.
3. Gebruik impact als leidende doelstelling.
4. Versterk onderzoeksjournalistiek.
5. Bundel talentontwikkeling, innovatie en initiatieven voor media-educatie.

De NPO is op meerdere niveaus met ons interne advies aan de slag gegaan.