BureauMaike

Onderzoeksraad voor Veiligheid – Website in lijn met behoeften

Concept en creatie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid communiceert met nieuwsmedia, maar ook – en steeds vaker – rechtstreeks met het publiek. Specialisten, betrokkenen en soms het algemene publiek zijn benieuwd naar lopende onderzoeken en willen de resultaten van afgeronde onderzoeken inzien. De website was hier echter nog niet volledig op ingericht. Daarom ontwikkelde ik een nieuw format op basis van het NOS Nieuwsbehoeftenmodel. De site is een stuk levendiger geworden en ook actueler, door geregelde updates. Het gebruik van beeld versterkt de beleving van de updates en op een aparte pagina wordt ook het functioneren van de Onderzoeksraad beter uitgelegd. De site is in november 2018 opgeleverd.