BureauMaike

Renee van der Nat (HU) - Onderzoeksopzet immersieve journalistiek

Media onderzoeker Renée van der Nat werkte aan een PhD over journalistieke interactieve multimediale verhalen. Haar onderzoek richtte zich op de relatie tussen makers, gebruikers en technologie in de producties, tijdens het productieproces en tijdens het gebruik. Ik heb haar ondersteund in het ontwikkelen van creatieve onderzoeksmethoden om de juiste informatie bij journalistieke makers naar boven te krijgen. Zo ontwikkelden we materialen om snel inzicht te krijgen in welke rollen, disciplines en afdelingen vertegenwoordigd waren in de interdisciplinaire teams. Ook bedachten we een eenvoudige reconstructie-methode, om samen met de makers terug te kunnen gaan in hun maakproces. De uitkomsten van het onderzoek zijn hier te vinden.